Villa Akersberga

PROJEKT

Om och tillbyggnad av sommarstuga till permanentbostad Åkersberga

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Marianne Edling och Jan Fidjeland

BESTÄLLARE

Privat

BYGGÅR

2005

OMFATTNING