Tornskogen

PROJEKT

2006- Törnskogen område A,B
Underlag för detaljplan
Fidjeland typhus.

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland och Katarina Eurenius

BESTÄLLARE

För detaljplanunderlag, HSB Stockholm

BYGGÅR

OMFATTNING