Toppstugan

PROJEKT

2013
Toppstugan
Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av Föreningshus

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland och Anna Duarte

BESTÄLLARE

Fastighets AB Förvaltaren
genom Caroline Cerbach

BYGGÅR

2015
Erlandsson Bygg i Stockholm AB
genom Carl Arnstad

OMFATTNING

85 kvm