Telefonplan

PROJEKT

2008
Parallellt Uppdrag
Handel, bostäder, parkering, och kollektivtrafik.
Kv. Tvålflingan, Telefonplan, Stockholm

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Jan Fidjeland och Lars Sundström-GKAK

BESTÄLLARE

Stena Fastigheter Stockholm AB
Kenneth Haukås

BYGGÅR

OMFATTNING

38500 kvm BTA