Tallparkshöjden

PROJEKT

2018
Tallparkshöjden, Öregrund
Vård- och omsorgsboende

FIDJELAND OCH PARTNERS ARKITEKTER AB
Arkitekter: Jan Fidjeland, Sara Hagman, Anja Knudsen, Anna Heimbürger, Peter Emilson
Illustratör: Olof Eriksson

BESTÄLLARE

Östhammarshem, Östhammars kommun

BYGGÅR

OMFATTNING

51 lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler samt verksamhetslokaler för hemtjänsten