Stupvagen

PROJEKT

Bebyggelseförslag längs Stupvägen, Helenelund
80 ungdomsbostäder

82 lägenheter
Arkitekt: Jan Fidjeland och Lars Sundström

BESTÄLLARE

AB Sollentunahem

BYGGÅR

OMFATTNING