S:t Eriks torn

PROJEKT

S:t Eriks Torn, Kv. Grubbens 3 Stockholm Flerbostadshus med 84 lägenheter

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland och Anders Westman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Akvarell: Lars Sundström

BESTÄLLARE

Skanska Bostäder i Stockholm

BYGGÅR

1999

OMFATTNING

12000 kvm