Rissnevagen

PROJEKT

2008
Västra Rissne, Rissnevägen
Flerbostadsbebyggelse

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Jan Fidjeland

BESTÄLLARE

Skanska Nya Hem

BYGGÅR

OMFATTNING

Ca 70 bostäder