Kv Normann och Kranbilen

PROJEKT

2017-
Kv Normann och Kranbilen

FIDJELAND OCH PARTNERS ARKITEKTER AB
Arkitekter: Jan Fidjeland, Sara Hagman,
Anja Knudsen, Anna Heimbürger

BESTÄLLARE

HSB
Anders Sjölund

BYGGÅR

FÖRSTA INFLYTTNING

OMFATTNING

120 lägenheter