Linnea

PROJEKT

Förslag till äldrebostäder i Barkaby
Motto: Linnea

Arkitekter: Jan Fidjeland
i sammanbete med Harald Schmalensee arkitektkontor;
Harald Schmalensee.

TÄVLINGSARRANGÖR

Sveriges arkitekter

TÄVLINGEN UTFÖRD ÅR

2007

OMFATTNING