Lappis

PROJEKT

2017-
Lappis

FIDJELAND OCH PARTNERS ARKITEKTER AB
Arkitekter: Jan Fidjeland, Sara Hagman,
Anja Knudsen, Anna Heimbürger

BESTÄLLARE

SSSB

BYGGÅR

FÖRSTA INFLYTTNING

OMFATTNING

182 lägenheter samt förskola med fem avdelningar