Kv Traskfloden

PROJEKT

Kv. Träskfloden och Kv. Borgarskolan, Stockholm
Markanvisningstävling för GFK 1989
Flerbostadshus/kontor, nybyggnad/ombyggnad

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Jan Fidjeland och Bengt Lindroos
Akvarell: Lisa Melin

BESTÄLLARE

Arcona
Länsfastigheter

BYGGÅR

OMFATTNING

12000 kvm