Kv Tisslinge

PROJEKT

Tävlingsförslag: Kollektivhus.nu
Kollektivhus Kv. Tisslinge i Tensta.
Delat 3:e pris i allmän arkitekttävling 2005

Arkitekter: Jan Fidjeland, Harald Schmalensee och Britta Holmbald

TÄVLINGSARRANGÖR

Sveriges arkitekter

TÄVLINGEN UTFÖRD ÅR

2005

OMFATTNING

Två lamellhus i vinkel mot västervänd gård
Antal lägenheter: 40 stycken.
Total lägenhetsyta:2630 kvm LOA
Byggnadsyta:3432 kvm BTA