Kv Kolnan

PROJEKT

Studentbostäder Hammarby Sjöstad
Inbjudet parallellt arkitektuppdrag

Akvarell: Claudius Przedmojski

BESTÄLLARE

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB

BYGGÅR

OMFATTNING