Kv Gimo

PROJEKT

Brf. Börjetull
Kv. Gimo, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus

Arkitekter: Jan Fidjeland
Sara Hagman, Gustaf Tham,
Anja Knudsen, Anna Duarte,
Johan Bäckman, Lina Boström

BESTÄLLARE

HSB
genom Anders Sjölund

BYGGÅR

2015
SH bygg genom Daniel Hemström

OMFATTNING

54 lägenheter