Kv Gimo II

PROJEKT

2014
Brf. Börjetull
Kv. Gimo, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland
Sara Hagman, Anja Knudsen,
Anna Duarte, Johan Bäckman

BESTÄLLARE

HSB
genom Anders Sjölund

BYGGÅR
OMFATTNING

61 lägenheter