Kv Fridshyddan

PROJEKT

Kv. Fridshyddan, Norrviken, Sollentuna
142 lägenheter i 7 st. flerbostadshus

Arkitekt: Jan Fidjeland
Tidiga skeden tillsammans med: Bengt Lindroos och Lars Sundström

Akvareller: Lars Sundström
Fotograf: Jan Fidjeland

BESTÄLLARE

JM Bygg AB

BYGGÅR

1994-1995

OMFATTNING

14000 kvm BTA