Kaknäs basbyggnad

PROJEKT

Tillbyggnad/ombyggnad av Kaknästornets basbyggnad.
KAK 90, Skyport 95, OP-center 99

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Jan Fidjeland och Bengt Lindroos
Fotograf: Daniel Herzell, Jan Fidjeland

BESTÄLLARE

Teracom

BYGGÅR

1990, 1995, 1999

OMFATTNING

2100 kvm, 500 kvm, 500 kvm