Gimo – Marma

PROJEKT

2017 –
Kv Gimo och Kv Marma
Gimo och Alunda, Östhammar

FIDJELAND OCH PARTNERS ARKITEKTER AB
Arkitekter: Jan Fidjeland,
Sara Hagman, Anja Knudsen, Anna Heimbürger

BESTÄLLARE

Östhammarshem

BYGGÅR

2017

OMFATTNING

17 resp. 23 lägenheter