Frodeparken

PROJEKT

2007
Förslag till bostäder och kommersiella lokaler i anslutning till Frodeparken, Uppsala

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland
Akvareller: Claudius Przedmojski

BESTÄLLARE

Uppsala Kommun. Parallellt uppdrag.
Övriga deltagande kontor:
Wingårdh Arkitektkontor
White arkitekter
Svendborg architects
Erséus arkitekter

BYGGÅR

OMFATTNING

21800 kvm BTA