Folkhem Kevinge

PROJEKT

2010
Tomtutredning
Stadsvillor Kevinge Danderyd
19 bostadsrättslägenheter

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Bengt Lindroos och Jan Fidjeland

BESTÄLLARE

Folkhem genom Sven Harry Karlsson och Arne Olsson

BYGGÅR

OMFATTNING

2000 kvm BTA