Ersta Barnhospice

PROJEKT

Ersta Barnhospice
Del av Erstagårdskliniken ombyggd till Barn- och Ungdomshospice, Lilla Erstagården
Invigdes 9 september 2010 av Drottning Silvia och Filippa Reinfeldt

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekt: Jan Fidjeland
Inredningsarkitekt: Anna Winter Kempe – Stadion

BESTÄLLARE

Ersta Diakoni

BYGGÅR

2010

OMFATTNING

500 kvm BTA