Elverket

PROJEKT

Elverket, Kv. Nektarinen 1, Stockholm
Ombyggnad av elverk till kontor
Nominerat till ROT-pris 2001

Fotograf: Åke E:son Lindman

BESTÄLLARE

Sofia Fastighets AB

BYGGÅR

1999

OMFATTNING

2100 kvm