Duvboskogen

PROJEKT

Duvboskogen, Sundbyberg

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Vissa hustyper ritade av
Wingårdhs arkitektkontor, Kjellander & Sjöberg arkitektkontor,
Bengt Lindroos arkitektkontor tillsammans med Folkhem, Sven Harry Karlsson

BESTÄLLARE

Folkhem

BYGGÅR

2005-2007

OMFATTNING

56 bostäder i 2-planshus