Deivva

PROJEKT

Tävlingsförslag: Dievvá
Ny byggnad för Sametinget i Kiruna

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Lars Sundström, Jan Fidjeland, Harald Schmalensee, Britta Holmblad, Staffan Holm och Johan Kauppi

TÄVLINGSARRANGÖR

Sveriges arkitekter

TÄVLINGEN UTFÖRD ÅR

2005

OMFATTNING

3670 kvm