Ängspiran

PROJEKT

2016
Ängspiran, Sundbyberg
Tävlingsbidrag markanvisning

FIDJELAND ARKITEKTKONTOR AB
Arkitekter: Jan Fidjeland, Sara Hagman,
Anja Knudsen, Anna Heimbürger

BESTÄLLARE

OMFATTNING

60 lägenheter