Agesta

PROJEKT

2011
Programutredning för folkhögskola och bostäder

Arkitekter: Jan Fidjeland, Gustaf Tham, Hans Dahlgren,

BESTÄLLARE

BYGGÅR

OMFATTNING