Kontor

Fidjeland och Partners Arkitekter AB är ett nybildat bolag med sitt ursprung i Fidjeland Arkitektkontor AB.
Vid årsskiftet 2016/17 startade Jan Fidjeland, arkitekt SAR/MSA, ett nytt bolag tillsammans sina tidigare anställda Anja Knudsen, arkitekt MSA, och Sara Hagman, arkitekt, byggingenjör SBR.

Pågående projekt som påbörjats i Fidjeland Arkitektkontors regi flyttas successivt över till Fidjeland och Partners Arkitekter. Nya projekt drivs helt i det nya bolaget.
Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens gällande arkitektur, stadsutveckling och uppdragshantering.
Våra uppdrag spänner från tidiga skeden till detaljlösningar och inredningar men vi jobbar främst med bostadsprojekt där vi söker en mänsklig och social dimension.

Vi ställer höga krav på såväl arkitektonisk gestaltning som funktion och ekonomi och i varje uppdrag eftersträvar vi att tillsammans med beställaren skapa ändamålsenliga byggnader och miljöer med en bestående skönhet.
Hus ska vara personliga, lika och olika, precis som människor.

Kontoret finns i Söders Hantverkshus vid Tjärhovsplan.
Projektering görs i Revit och AutoCAD.
Vi förstärker kontinuerligt kontorets kompetens bl.a. genom delägandet i serviceföretaget PAR Arkitekter AB.

Exempel på uppdragsgivare:
SSSB, HSB, Sollentunahem, Östhammarshem, Teracom, Förvaltaren, Erlandssons Bygg, Folkhem, Skanska Nya Hem, Ersta Diakoni, Sofia Fastighets AB, Riksbyggen, JM, GFK Stockholm, UD, SFV, Arcona, Ikano Bostad, Veidekke.
Vårt kvalitetssystem är utformat i enligt EN-SS ISO 9001 och miljöledningssystem enligt EN-SS ISO 14001.

Jan Fidjeland
Arkitekt MSA/SAR
08 – 545 157 56
fidjeland@fidjeland.se

Sara Hagman
Arkitekt / Byggingenjör SBR
08 – 545 157 54
sara.hagman@fidjeland.se

Anja Knudsen
Arkitekt MSA
08 – 545 157 59
anja.knudsen@fidjeland.se

Anna Heimbürger
Byggingenjör SBR
08 – 545 157 57
anna.heimburger@fidjeland.se

 

 

Fidjeland och Partners Arkitekter AB
c/o Fidjeland Arkitektkontor AB
Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm
 
fidjeland@fidjeland.se
08 – 545 157 58